Logopedie

Cabinetul de asistenţă psihopedagogică

CABINET DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA GRADINITA „PARADISUL PRICHINDEILOR”

Cabinetul de asistenţă psihopedagogică are ca scop consilierea părinţilor, a preşcolarilor, oferirea de consultanţă pentru cadrele didactice cât şi sprijinirea tuturor persoanelor implicate în actul educaţional şi nu numai.

Valorile şi atitudinile pe care profesorul consilier le urmăreşte pe parcursul grădiniţei dar şi a întregii şcolarităţi sunt următoarele:

– respect şi încredere în sine şi în ceilalţi
– recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane
– receptivitatea la emoţiile celorlalţi
– valorizarea relaţiilor interpersonale
– adoptarea de comportamente sănătoase

În Grădiniţa cu Program prelungit „Paradisul prichindeilor”, activitatea profesorului consilier constă în:

– o activitate opţională la nivelul grupelor de preşcolari, activitate care are ca scop final dezvoltarea socio-emoţională a copiilor dar şi monitorizarea comportamentelor opozante şi agresive, activitate opţională vizată de către Inspectoratul Şcolar şi care poartă denumirea „Sunt special”;
– activităţi de consiliere individuală şi de grup la nivelul preşcolarilor;
– activităţi de consiliere individuală a părinţilor;
– lectorate cu părinţii care se desfăşoară lunar şi care pornesc de la Cursul de educaţie parentală „Familii puternice” pentru care deţine competenţe specifice;
– consiliere legată de pregătirea copilului pentru intrarea în şcoală dar şi informarea părinţilor legată de Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare;
– implicarea în Proiectele de parteneriat şi Proiecte educaţionale care servesc scopurilor şi obiectivelor Cabinetului de asistenţă psihopedagogică.

ACTIVITĂŢI SĂPTĂMÂNALE DESFĂŞURATE CU COPIII ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII OPŢIONALE “SUNT SPECIAL”

– Cunoaşterea de sine “Cine sunt eu” – Să identifice unicitatea fiecărui membru al grupului din care face parte, unicitate referitoare la caracteristicile fizice pentru preşcolarii mici şi fizice şi morale pentru preşcolarii mari.
– Activităţi: Jocuri “Pânza prieteniei”, “Spălătoria de maşini”;
– Acceptarea de sine şi acceptarea celorlalţi – Să recunoască activităţi în cadrul cărora excelează ei şi ceilalţi membrii ai grupului şi activităţi în cadrul cărora au nevoie de ajutor.
– Activităţi: Jocuri “Pot să fac, nu pot să fac”, “Premiantul grupei”;
– Activităţi: Basmul terapeutic “Bobocul uriaş”;
– Toţi greşim câteodată – Să conştieze că toată lumea greşeşte, că a greşi e normal
– Activităţi: Basmul terapeutic “Fetiţa care nu putea să se vadă în oglindă”;
– Să ne cunoaştem pe noi – Să prezinte asemănări şi deosebiri între el şi ceilalţi, Să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere, Să identifice asemănările şi deosebirile care există între persoane
– Activităţi: Activităţi artistico-plastice “Portretul meu”, “Portretul prietenului meu”;
– Dezvoltarea vocabularului referitor la emoţii – Să recunoască emoţii de bază apărute în situaţii variate, Să utilizeze vocabularul corespunzător denumirii diferitelor emoţii.
– Activităţi: Basmul terapeutic “Ieduţul Măgdan şi cojile de ouă”, joc “De ce sunt furios”
– Normalitatea diversităţii emoţionale, gestionarea emoţiilor negative – Să recunoască emoţii de bază apărute în situaţii variate, Să exprime sentimente positive şi negative în situaţii variate.
– Activităţi: Basmul terapeutic “Povestea ursuleţului” (consecinţele furiei şi prezentarea alternativelor comportamentale positive), “Teama Mirunei”(găsirea unor soluţii de a face faţă fricii de a dormi singur), “Jucăriile lui Mihnea” (responsabilitate în îngrijirea bunurilor), “Lola” (managerierea fricii de necunoscut, de nou).

ACTIVITĂŢI LUNARE DESFĂŞURATE CU PĂRINŢII ÎN CADRUL CURSULUI DE EDUCAŢIE PARENTALĂ “FAMILII PUTERNICE”

Cabinetul de asistenţă psihopedagogică din Grădiniţa cu Program prelungit “Paradisul Prichindeilor” a organizat prima întâlnire din cadrul Programului de educaţie parentală „Familii puternice”. Temele atinse în cadrul acestei întâlniri au fost:

– „Să ne cunoaştem”,
– „Comportamentul copilului tău” (identificarea comportamentelor indezirabile),
– „Reguli stricte şi Reguli flexibile” (cum le formulăm),
– „Munca şi distracţia” (responsabilităţile pe care le dăm copiilor),
– „Abilitatea copilului de a rezolva probleme” (cum rezolvă propriul copil situaţiile problematice).

A doua întâlnire din cadrul cursului de educaţie parentală „Familii Puternice” a avut următoarea structură:

– Reguli stricte şi reguli flexibile (exerciţii practice pentru formularea regulilor);
– „Pedeapsa” / consecinţa comportamentelor indezirabile;
Recompensa;
– „Time-out” şi regulile de aplicare.