Curriculum

Curriculum

OFERTA CURRICULARĂ GRĂDINIŢA „PARADISUL PRICHINDEILOR”

Curriculum aplicat în grădiniţă foloseşte planurile de învăţământ și programele preșcolare aprobate prin ordine ale Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, Curriculum naţional pentru învăţământul preşcolar, având ca şi cadru legal Legea Învăţământului şi Legea Educaţiei Naţionale:

– OMECT 5233/01.09.2008 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani) aprobat de Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului din 01.09.2008;
– OMECT 5233/01.09.2008 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani aprobat de Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din 2008;
– Strategia pentru educaţie timpurie (parte a Strategiei convergente privind dezvoltarea timpurie a copilului, elaborată de MECT cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF din România -2005);
– OM 3851/17.05.2010 – standarde privind materialele de predare şi învaţare în educaţia timpurie şi a normativului de dotare minim pentru serviciile de educaţie timpurie de la 3-6/7 ani;
– Legea Învăţământului 85/1994, cu modificările şi completările ulterioare, care vizează serviciile publice de educaţie destinate copiilor cu vârste între 3 şi 6/7 ani.
– Legea Educaţiei Naţionale 1/2011.

Un element definitoriu al modalităţii de derulare a programului educaţional este proiectarea sarcinilor învaţării şi măsura în care acestea sunt adecvate particularităţilor individuale ale copiilor. Sarcinile nu sunt formulate prin raportare exclusiv la conţinuturile care trebuie transmise, ci la capacităţile de înţelegere şi realizare ale copiilor care de multe ori reuşesc să surprindă adultul.

Proiectele tematice şi temele săptămânale parcurse în anul şcolar 2013-2014 sunt următoarele:

– Proiect tematic „Lumea mea” cu temele săptămânale „Am grijă de corpul meu”, „Cei dragi mie”, „Căsuţa mea”;
– Proiect tematic „E sărbătoare iarăşi, e Halloween”;
– Proiect tematic „Toamna, anotimp al bogăţiei” cu temele săptămânale „Vreme de toamnă”, „Cu gutui şi nuci, toamnă ce ne aduci?”, „Toamna rodnică, cu legume spornică”;
– Proiect tematic „Sărbători de suflet” cu temele săptămânale „Cu ghetuţe lustruite, toţi prichindeii îl aşteaptă”, „Am plecat să colindăm”, „Brăduleţ, brăduţ drăguţ, te poftesc în casa mea”;
– Proiect tematic „Bucurii de iarnă” cu temele săptămânale „Mii de steluţe”, „Omul de zăpadă din ograda mea”;
– Proiect tematic „În lumea necuvântătoarelor” cu temele săptămânale „Pisicuţa şi căţelul, mie tare-mi plac”, „În lumea lui Nemo”, „Animale fel de fel”;
– Proiect tematic „Primăvara a sosit” cu temele săptămânale „Semne de primăvară”, „Mamă dragă, te iubesc”;
– Proiect tematic „Iepuraş, coconaş, tu de Paşte ce ne laşi?”;
– Proiect tematic „În jurul lumii” cu temele săptămânale „Cu maşina şi cu trenul”, „Navigăm şi zburăm, lumea noi o colindăm”;
– Teme săptămânale înafara proiectelor tematice „Oare de ce?”, „Prichindeii curioşi”, „Prietenele noastre, insectele”, „România-i ţara mea”, „Prietenii naturii”, „Atelierele prichindeilor” „Grădiniţă dragă, azi e ziua ta!”, „La mulţi ani, copilărie!”;

Este necesar să construim pachete de opţionale bine gândite, care să vină în sprijinul preşcolarului pentru dezvoltarea sa psihosomatică armonioasă, astfel încât curriculum la decizia grădiniţei, să fie o componentă bine făcută a Curriculumului Naţional, un mod de a spori adaptarea preşcolarilor, a viitorilor elevi şi mai târziu adulţi la ceea ce înseamnă o societate europeana modernă.

Programul curricular a fost gândit în perspectiva resurselor materiale şi umane de care dispunem, precum şi de interesele preşolarului, a părintelui şi ale comunităţii locale.

Instituţia noastră implementează programe / acţiuni cu obiective definite în termeni de rezultate aşteptate, precizând resursele umane, materiale, financiare, de informaţie utilizate, termenele şi responsabilităţile, precum şi indicatorii de realizare. Se realizează astfel concordanţa între viziunea şi misiunea grădiniţei, a ţintelor strategice cu tipul instituţiei ca organizaţie furnizoare de educaţie cu calificările autorizate.

Vorbind de Curriculumul la decizia grădiniţei, pe parcursul anilor şcolari anteriori am propus următoarele activităţi opţionale, în funcţie de necesităţile copiilor şi dorinţele părinţilor.

Activitățile opționale desfășurate în acest an școlar sunt următoarele:

– Domeniul limbă şi comunicare – Educarea limbajului „English Fun” – Grupa mică, educatoare Deleanu Crina;
– Domeniul limbă şi comunicare – Educarea limbajului „1,2,3 uite ce pot eu” – – – Grupa mijlocie, educatoare Karenits Elena;
– Domeniul limbă şi comunicare – Educarea limbajului „Minunata lume a basmelor” – Grupa mare, educatoare Neidenbach Helga;
– Domeniul limbă şi comunicare – Educarea limbajului „Magia poveştilor” – Grupa mare, educatoare Pop Delia;
– Domeniul estetic şi creativ – Educaţie plastică „Micii artişti” – Grupa mică, educatoare Fabian Gyongyver;
– Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate „Ne jucăm cu degeţelele” – Grupa mică, educatoare Gyurka Ileana;
– Domeniul psihomotric – Educaţie psihomotrică „În paşi de dans” – Grupe combinate, prof. coregrafie Suciu Claudia;