Paşi înscriere

Paşi înscriere

ETAPE DE URMAT PENTRU ÎNSCRIERE

1. Programarea şi efectuarea vizitei;
2. Achitarea taxei de înscriere;
3. Completarea formularului de înscriere;
4. Programarea unei întâlniri cu cadrul didactic;
5. Completarea dosarului de înscriere.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

1. Fişa de consultaţii medicale – descărcați aici;
2. Fişa de înscriere – descărcați aici;
3. Copie după cartea de identitate/paşaportul părintelui(după caz);
4. Fişa de evaluare de la grădiniţa/creşa frecventată anterior;
5. Copie după certificatul de naştere;
6. Copie după carnetul de vaccinări;
7. Buletinele de analiză solicitate de cabinetul medical;
– exudat faringian
– examen coproparazitologic