Limba engleza

Clubul de limba engleza „English is Fun”

CLUBUL DE LIMBA ENGLEZA GRADINITA „PARADISUL PRICHINDEILOR”

Cântecele, rimele jocurile de rol şi jocurile de mişcare cu cântec constituie pentru preşcolarii noştri modul cel mai plăcut şi mai adecvat de apropiere a limbii engleze, motiv pentru care aceste mijloace au fost alese în realizarea acestui club.

Rimele, jocurile de mişcare cu cântec, jocurile de rol şi cântecele au fost selectate pentru a-i ajuta pe copii să se obişnuiască cu ideea unei noi limbi şi să dezvolte o atitudine pozitivă vizavi de aceasta.

Activităţile din cadru acestui club completează aria activităţilor de dezvoltare personală, vizând în principal limbajul, achiziţia acestuia bazându-se pe diverse alte tipuri de activităţi de dezvoltare timpurie, sopul fiind, prin urmare dezvoltarea holistică a copilului, în paralel cu ce acesta îşi însuşeşte în timpul activităţilor de învăţare în grădiniţă.

Mare parte din rimele şi cântecele opţionalului fac parte dintr-o colecţie de succes. Această colecţie are meritul de a combina structuri gramaticale de bază, cu dialoguri funcţionale şi activităţi de ascultare, furnizate de cd-urile aferente colecţiei.

Clubul se desfăşoară săptămânal, având durata de 50 minute, sub îndrumarea doamnei Deleanu Crina, profesor de limba engleză absolventă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere.