Sali De Grupa

Sali De Grupa

SALI DE GRUPA GRADINITA „PARADISUL PRICHINDEILOR”

Grădiniţa dispune de 8 săli de grupă dotate cu mobilier adaptat vârstei copiilor care îşi desfăşoară activităţile în respectivele locaţii. De asemenea, grupele sunt organizate pe zone/centre/arii de interes conform curriculumului preşcolar.

Fiecare sală de grupă este dotată cu calculator conectat la internet, acesta utilizându-se în procesul de predare.